biografie

Mijn hart is heel wild.
Maar nooit voor één mens.
Voor alle mensen.

Etty Hillesum
(1914-1943)

 

Astrid Dekkers werkt sinds 2007 als beeldend kunstenaar. Ook schrijft ze teksten. In haar werk spelen mensen, verhalen en sporen uit de geschiedenis een belangrijke rol. ‘Ik vind contact met mensen heel belangrijk en ik luister graag naar verhalen van mensen. Ook lees ik graag dagboeken en brieven. Menselijk contact ervaar ik ook door het geven van lessen, rondleidingen en het vertellen van een verhaal zoals bijvoorbeeld bij het jaarlijkse Open Joodse Huizen, waarbij ik in een intieme setting het verhaal van die plek vertel.’

Astrid Dekkers werd geboren in 1971 en groeide op in Steenbergen. Ze studeerde Geschiedenis in Leiden en studeerde af op een onderzoek naar astrologische pamfletten die rond 1600 in de Nederlanden verschenen. Na haar studie werkte ze bijna 10 jaar bij de Nederlandse Bibliotheek Dienst in Leidschendam.

Naast haar baan voltooide zij een studie Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (2002-2007). Ze studeerde af met een installatie die gebaseerd was op het leven van een vrouw die geschaduwd werd door de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD).

Astrid Dekkers exposeerde o.a. in Den Haag, Amsterdam, Delft en Berlijn. Samen met kunstenaar Petra Knötschke ontwierp ze een educatieve website. Deze hoort bij de herinneringsplaquette in de Fisherstraat in Den Haag.

Verder schrijft ze op haar blog Duttenklopper.

In terugblik op de presentatie van Astrid Dekkers bij elders op Looierstraat 3 herinner ik me één van haar eerdere projekten: eens gaf zij een kamer in haar woning met een snelle ingreep de functie van camera. De lens van deze camera (het kamerraam) ving de straat, een alledaagse maar verbazing wekkende wereld van gewone mensen. In het blikveld van de toeschouwer verscheen en verdween een vrouw die zich haastte met haar boodschappen of een man die traag zijn hond uitliet. Van veraf keken de bezoekers één voor één neer op dit gewone leven en lieten zich verbinden.

Voor Wanderschaft II reisde Dekkers door Duitsland op onderzoek naar Georg Elser, de eenvoudige timmerman die in 1939 geheel alleen een vergeefse aanslag op Hitler pleegde. 

Net als de kamercamera indertijd biedt deze tocht een podium voor mensen in hun kleine dagelijkse absurditeit. De hospita met haar chinese poorthondjes, het gezelschap dat elkaar bestrijdt om Elser’ s nagedachtenis, de wonderlijke radicale Elser, zijn platvloerse gevangenisbewaarder, en misschien ook de kunstenaar zelf, als (schater)lachende onderzoeker, zij worden allen zichtbaar binnen het kader van dit reisverhaal.

Als een milde god van een andere planeet bekijkt Astrid Dekkers de menselijkheid van deze wereld; in haar teksten en beelden deelt ze die vertederde spot met haar publiek.

Els Snijder

 

 

Meer lezen:

Rita Post, ‘Kunstenaar in de wijk’, interview in ‘Het Oude Centrum’, sept/okt. 2015, 7.

Levenslijnen

Filmfragment expositie ‘Wanderschaft II’ door Willem Giezeman

Bespreking ingediende schetsontwerpen monument Georg Elser

Krantenartikel over een reis door Duitsland en ontwerp monument Georg Elser

Artikel over de plaquette Joods Lyceum